Aktualności

Szanowni Państwo,
wskutek wystąpienia oszczędności projektowych nastąpiły przesunięcia na liście rezerwowej.
 
W związku z powyższym publikujemy dodatkową listę osób zakwalifikowanych do projektu
 
Jednocześnie publikujemy aktualną listę rezerwową

Osoby zakwalifikowane do projektu proszę o pilny kontakt z biurem projektu tel. 77 44 16 802, 44 16 709, 44 17 052.
 

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy wyniki V naboru do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci II".
 
W wyniku wygenerowania oszczędności do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 25 osób(lista poniżej)

 
 
Dodatkowo utworzono listę rezerwową (lista poniżej)

 
Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie wyłącznie w przypadku wystąpienia dodatkowych oszczędności,
a także pozostawania w zadeklarownym w formularzu rekrutacyjnym statusie.

 
Osoby z listy podstawowej prosimy o telefoniczne zgłaszanie sie do biura projektu w celu umówienia się na podpisanie Deklaracji uczestnictwa.

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z dniem 1 sierpnia 2019r. otwiera V rundę rekrutacji do projektu "Opolskie dla rodzicow i dzieci II".
Nabór prowadzony będzie do 14 sierpnia 2019r.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
oraz do składania formularzy osobiście w biurze projektu, listownie lub za pośrednictwem e-PUAP.

Szanowni Państwo,
informujemy, że o nowym naborze do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci II" zawiadomimy Państwa
niezwłocznie po wygenrowaniu oszczędności w ramach podpisanych umów.
 
Prosimy o obserowanie strony internetowej projektu.