Osoby, które zostały umieszczone na podstawowej liście rankingowej prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu w celu umówienia terminu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (proszę o zapoznanie sie z treścią dokumentu) .
 
Do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie niezbędne jest posiadanie zaświadczenia sporządzonego przez pracodawcę potwierdzajacego status na rynku pracy zadeklarowany w formularzu rekrutacyjnym wraz z informacją o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, zawierającego okres i rodzaj zatrudnienia, a w przypadku osób tzw. ubogich pracujących należy wpisać dochód brutto za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu.
 
W pierwszej kolejności prosimy o pilny kontakt ze strony osób, którym kończą się terminy urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz rodziców, którzy planują przekazanie dziecka pod opiekę żłobka  we wrześniu br.
 
 
Telefony do kontaktu : 77 44 16 802, 77 44 16 709.