Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu tel. 77 44 16 802 lub 77 44 16 709 w celu umówienia terminu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie .
Do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie niezbedne jest posiadanie zaśwaidczenia sporzadzonego przez pracodawcę potwierdzajacego status na rynku pracy zadeklarowany w formularzu rekrutacyjnym wraz z informacją o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, zawierającego okres i rodzaj zatrudnienia, a w przypadku osób tzw. ubogich pracujących należy wpisać dochód brutto za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu.
W pierwszej kolejności prosimy o pilny kontakt ze strony osób, którym kończą się terminy urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz rodziców, którzy planują przekazanie dziecka pod opiekę żłobka od 1 czerwca br.